۱۶ آذر: تداوم اعتصاب‌های کارگری، فراخوان کادر درمان به تجمع سکوت مقابل زندان اوین
اعتصاب کارگران پتروشیمی کردستان (سنندج) وارد سومین روز شد. کارگران سیمان سپاهان اصفهان به اعتصاب خود ادامه دادند. کامیون‌داران و رانندگان کامیون دوازدهمین روز اعتصاب خود را سپری کردند. در مشهد، گارد ویژه و بسیجی‌ها به تجمع ۱۶ آذر پزشکان حمله کردند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.