گزارش رخدادها − ۱۶ آذری دیگر با فریاد آزادی
با وجود فشار شدید نیروهای امنیتی، دانشجویان روز خود را به شکلی نمایان به روز همبستگی با جنبش انقلابی تبدیل کردند. در دانشگاه‌های بسیاری دانشجویان توانستند جمع شوند و خشم خود را علیه رژیم ابراز کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.