روبان قرمز: آیا ایدز هنوز یک تابوست؟
اول دسامبر روز جهانی ایدز است. بیماری‌ای که در صورت آگاهی، کمتر کسی بر اثر آن می‌میرد. در ایران تابوهای اجتماعی همچنان مانع این آگاهی هستند و اعتیاد هم از عوامل اصلی شیوع آن به شمار می‌آید.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.