حسینعلی نیری، از اعضای اصلی هیئت مرگ، مشاور عالی رئیس قوه قضاییه شد
حسینعلی نیری، رئیس هیئت مرگ که به سِمَت مشاور رئیس قوه قضاییه منصوب شد، سال جاری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کرد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.