پیام فایل صوتی محرمانه؛ توفیق خیزش و ناتوانی نظام در رویارویی با مردم
بررسی موضوع‌های مطرح‌شده در جلسه درون‌سازمانی یکی از فرمانده ارشد بسیج با مدیران رسانه‌ای حاکمیتی نشان می‌دهد که ماشین جنگ روانی و سرکوب جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش سراسری مردم ایران از چه ابزار‌ها...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.