رشد سریع تبدیل شبه‌پول به پول: نسبت پول به نقدینگی در شهریور ماه به حدود ۲۳ درصد رسید
بی‌ثباتی و فقدان چشم‌انداز مثبت اقتصادی بازارهای مالی در ایران را به یک آشفتگی مطلق کشانده است. برای نخستین بار در ده سال گذشته، سهم پول از کل نقدینگی به ۲۳ درصد رسیده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.