کاغذ سفید به نماد تظاهرات کم سابقه چین تبدیل شد
در بیشتر جنبش‌های اعتراضی عنصری تبدیل به نماد و نشانه می‌شود. در چین این نماد یک برگ کاغذ سفید ساده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.