گسترش اعتصاب‌های کارگری از ذوب آهن‌ اصفهان تا لوازم خانگی پارس؛ آغاز
کامیون‌داران و رانندگان کامیون روز شنبه ۵ آذر، در بسیاری از پایانه‌های بار در شهرهای مختلف ایران با خودداری از پذیرش و جابه‌جایی بار، اعتصاب کردند. کارگران بسیاری از کارخانه‌های صنعتی از جمله کارگران...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.