سفره‌های کوچک در ایران پهناور
کنعان مختار- در روزهای گذشته خبرهای زیادی از پلمب مغازه‌ها، بخصوص بعد از اعتصابات سه روزه سالگرد آبان‌ماه، در شهرهای مختلف ایران، از سوی رسانه‌های محلی گزارش شده است. فشار امنیتی مکمل فشارهای ناشی از فلاکت اقتصادی شده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.