آیا جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» ایران‌ستیز است؟
جویا آروین − یکی از ویژگی‌های جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» این است که بی‌مرکز و سراسری است. از همه‌ی استان‌ها و قومیت‌ها در آن شرکت دارند و وقتی مردم در یک استان سرکوب می‌شوند در دیگر استان‌ها مردم به پشتیبانی از آنان برمی‌خیزند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.