افزایش فشارها بر‌ خانواده جواد حیدری؛ محمد حیدری در اعتصاب غذاست
طبق اطلاع ایران‌وایر «محمد حیدری» برادر «جواد حیدری»از جان‌باختگان اعتراضات مردم ایران در شهر قزوین که از تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت شده از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی نامناسبی دارد. محمد حیدری روز گذشته ۴ آذرماه به دلیل وخامت حال جسمی به بهداری زندان منتقل شده است. آقای حیدری رئیس کارخانه پرسی سیلندر است که دقیقا یک روز پس از بازداشت حکم اخراج او صادر و فرد...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.