«استفاده ایران از گلوله‌ شرکت فرانسوی-ایتالیایی» برای سرکوب معترضان علیرغم تحریم‌‌های تسلیحاتی اروپا
شبکه خبری فرانس ۲۴ می‌گوید در تحقیقات خود شواهدی یافته که نشان می‌دهد از گلوله‌های شاتگان شرکت فرانسوی-ایتالیایی «شدیت» برای سرکوب اعتراضات در ایران استفاده شده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.