از دیوار برلین تا حجاب اجباری: مستبدانی که سرنوشت‌شان را به پاره آجری و تکه پارچه‌ای گره می‌زنند
تحمیل پوشش اجباری بر زنان و برکشیدن دیوار برلین، هدف مشترکی را تعقیب کرده‌اند؛ نمایش عریان و هر روزه‌ی قدرت هیات حاکم در برابر چشمان توده‌های مردم.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.