مردم زاهدان بعد از نماز جمعه دست به تجمع اعتراضی زدند
پس از برگزاری نماز جمعه  باز هم مردم معترض زاهدان به خیابان‌ها آمدند. مردم در زاهدان شعار کرد و بلوچ برادرند، تشنه خون رهبرند سردادند. بر اساس ویدئوهای رسیده همچنین معترضین زاهدانی  شعار مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر سپاهی مرگ بر بسیجی سر دادند. همچنین تصاویر حاکی از آن است که مردم خاش نیز با شعار «مرگ بر خامنه‌ای»‌ به خیابان‌ها آمدند در ایرانشهر مردم در خیابان‌ها شعار «مرگ بر...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.