و سرانجام بارقه‌های امید
آیدا رسولی ــ آنچه از بررسی صف‌بندی لایه‌های مختلف دو جبهه رژیم و مردم در این دو ماه به ذهن می‌رسد این است که هدف‌گذاری سیاسی–ایدئولوژیک جنبش «زن، زندگی، آزادی» حول مبارزه علیه حجاب‌ اجباری پتانسیل بسیاری برای در هم شکستن قدرت ایدئولوژی دولت و متحد کردن قشرهای مختلف مردم داشته است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.