اختصاصی؛ طرح «ساکت کردن» حامد اسماعیلیون در جلسه محرمانه جبهه پایداری
«ایران‌وایر»، به محتوای جلسه اخیر تعدادی از اعضای جبهه پایداری دست یافته که در آن اعضای این تشکیلات تندرو، از لزوم سرکوب و فرونشاندن اعتراضات مردمی سخن گفته‌اند. در این جلسه، دو تن از اعضای جبهه پایداری به نقش پررنگ «حامد اسماعیلیون» در اعتراضات خارج از ایران اشاره کرده و می گویند که او (اسماعیلیون) را باید «ساکت» کرد. در این جلسه گفته شده است که بخشی از اصولگرایان، نحوه مدیریت جبهه...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )