آیلار حقی، دانشجوی پزشکی کشته شده در اعتراضات تبریز
آیلار حقی، دانشجوی سال چهارم پزشکی به دست نیروهای امنیتی در تبریز کشته شد، اما نیروهای انتظامی کشتن او را تکذیب کرده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )