سنت فمینیستی در ایران ورای دوران‌ها و رژیم‌ها قرار دارد
ژانت آفاری استاد مطالعات دین و جنسیت در دانشگاه کالیفرنیا از ده‌ها سال مبارزه شورمندانه زنان ایرانی سخن می‌گوید.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.