«زن، زندگی، آزادی» − چرا این شعار مهم است؟
شعارهای ماندگار به ضرب قافیه و ردیف و توئیت و ریتوئیت تثبیت نمی‌شوند، بلکه هر کدام پاسخ به نیازی تاریخی‌اند و حقی که در جایی از کسانی دریغ شده. تاکید بر وجه زنانه‌ی این حرکت، تدبیری موثر برای نگاه‌داشتن تمرکز رسانه‌های بزرگ بر ایران است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.