معلمان و دانش آموزان در جنبش «زن، زندگی، آزادی»
شهرها شاهد اعتراضات دانش‌آموزان، به ویژه دانش‌آموزان دختر هستند. صبح سه شنبه ۱۲ مهر، معلمان برغم تهدید از سوی حراست، در مدارس کردستان و فارس اعلام اعتصاب کرده و در حالی که نوشته هایی در همبستگی با اعتراضات مردمی در دست داشتند در دفتر مدرسه متحصن شدند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )