بی بی سی؛ بی طرفی، صحت و شفافیت
در دورانی که رسانه‌هایی در دو سوی وقایع، دو دنیای موازی اما بعضا به دور از حقیقت را ترسیم می‌کنند و در دورانی که شفافیت، صحت و دقت درخبررسانی، جای خود را به «تعهد» به ایدئولوژی حاکمان یا تامین انتظارات «سرمایه گذار» می‌دهد، ضرورت وجود رسانه‌هایی که به بی‌طرفی پایبند باشند و با شفافیت، واقعیت‌ها را بیان کنند، بیش از هر زمان دیگری است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )