دانشجویان معترض: «بنیادتان بر باد است»
در ایران دانشجویان معترض در بیانیه‌هایی از استادان خود خواستند تا به اعتراضات بپیوندند. آنها با انتقاد از تعطیلی و غیرحضوری کردن کلاس‌ها نوشته‌اند مسئولان دانشگاه در همکاری با نهادهای امنیتی «جزئی از بدنه سرکوب شده‌اند.» ایران دسترسی به اطلاعات درباره اعتراضات‌ را به شدت محدود کرده است و تا کنون از وضعیت مدارس کشور اطلاعی در دست نیست.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.