نظرسنجی زمانه: ایران دموکراسی می‌‌خواهد
۸۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که ایران نظام دموکراتیک می‌خواهد و در مقابل ۱۴ درصد معتقدند در ایران امروز یک نظام اقتدارگرا کاراتر است. ۶۰ درصد خواهان یک جمهوری دموکراتیک اند. ۲۶,۵ درصد اما یک پادشاهی مشروطه را ترجیح می‌دهند که در آن شاه نقشی تشریفاتی داشته باشد. ۵,۵ درصد طرفدار پادشاهی مطلقه‌اند و ۲,۵ درصد نظام مطلوب‌شان جمهوری اسلامی است. ۵,۵ درصد گفته‌اند که خواستار نظامی غیر از...

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.