از چه نظر رژیم طالبان محکوم به شکست است؟
تصامیم طالبان در پیِ یک سال تصرف نظامی افغانستان مستقیما به زمامداری بد کمک کرده  و موازی با آن، کم نیستند کسانی که باور دارند این رژیم خود محکوم به شکست است. آیا رژیم این گروه به علت حکومت‌داری بد به تنهایی و بدون عامل بیرونی از هم خواهد پاشید؟

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.