طبقه وی. آی. پی. و آینده نظام سیاسی در ایران
غالبا سپاه پاسداران به عنوان بازیگر اصلی در آینده نظام سیاسی ایران تلقی می‌شود؛ در معادلات سیاسی آتی اما نباید نقش آقازاده‌ها و به طور کلی طبقه وی.‌آی. پی. را فراموش کرد.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.