علی کریمی: اگر شما مسلمانید، خدایا کافرم گردان
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )