پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا در چه صورت می‌تواند به احیای برانجام بیانجامد؟
گزارش ها حاکیست که ایران پاسخ خود به پیشنهاد اتحادیه اروپا در مورد احیای برجام را ارایه کرده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.