مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود
مسعود بهنود این هفته نگاهی کرده است به کتاب های از روزگار گذشته حکایت نوشته منوچهر کدیور و کتاب میکله عزیز نوشته ناتالیا گینزبورگ، ترجمه صنم غيائی و فريبا عادلی.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.