شعر و نام ابتهاج در حافظه مردم افغانستان
ابتهاج در دوره ای شروع به شاعری کرد که شاگردان نیما بخشی از فضای شعر معاصر فارسی بودند و اوج گرفتن کار شاعری و انتشار آثار او تقریبا همزمان شد با انتشار تعدادی از بهترین دفترهای شعر این شاعران؛ کسانی که کم کم سکان دار شعر معاصر فارسی می شدند و از درون طرحِ نو نیما بهترین شعرهای آن روزگار را بیرون می کشیدند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.