دختران جوان در ایران؛ خار چشم حکومت
با در نظر گرفتن بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که بالغ‌ بر نیمی از جمعیت ایران چشم‌انداز روشن و مشخصی از آینده خود ندارند و جوانی خود را همچون متولدین دهه ۶۰ و متولدین سال‌های پایانی دهه ۵۰ بربادرفته می‌بینند

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.