دولت از جان بازنشستگان چه می‌خواهد؟
دولت برای پیشبرد تهاجم به کارگران و بازنشستگان وضعیت ایران را با یونان در سال ۲۰۰۹ مشابه‌سازی می‌کند ؛ می‌خواهد راه را برای تغییر قوانین تامین اجتماعی به زیان کارگران و بازنشستگان هموار کند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.