میرحسین موسوی و وصیت‌نامه‌ای برای یک میراث 
کیوان مسعودی ــ موضع اخیر میرحسین موسوی، که در واقع مقدمه او بر ترجمه عربی بیانیه‌های جنبش سبز است، احتمالا یکی از بی‌لکنت‌ترین وصیت‌نامه‌های جنبشی است که با کمترین شکوه و تشریفات دود شد و به هوا رفت؛ وصیت‌نامه‌ای که البته همچنان به اندازه کافی عینی، زمینی و ماتریالیستی نیست.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.