حمله تند رسانه‌های حکومتی به موسوی، سکوت در مورد احتمال موروثی شدن رهبری
میرحسین موسوی در پیام تازه خود نوشت: «سیزده سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به راستی در پی آن نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی‌کنند؟»

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )