میرحسین موسوی درباره موروثی شدن رهبری در ایران هشدار داد
سایت کلمه منسوب به نزدیکان میرحسین موسوی، سیاستمدار ایرانی که بیشتر از یک دهه است در حبس خانگی قرار دارد می‌گوید او در نوشته‌ای تازه «درباره جانشینی موروثی رهبری» هشدار داده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.