عذرخواهی یکی از اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای استفاده از توصیف «لابی یهودی»
یکی از اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر توسط اسرائیل، به دلیل استفاده از توصیف «لابی یهودی» عذرخواهی کرد. میلون کوتاری، یکی از سه عضو کمیسیونی است که درباره نقض حقوق بشر توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغال‌شده فلسطین تحقیق می‌کند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.