شکوه پلنگ؛ «رنگ آتش نیمروزی» شهریار مندنی‌پور از دیدگاه زیست محیطی
محبوبه موسوی -شکار در داستان «رنگ آتش نیمروزی» نوشته شهریار مندنی‌پور به الگوهای ازلی از قدرت، خون و چشم در برابر چشم اشاره دارد گو اینکه داستان، خود، روایتی است از زیر سؤال بردن تمام این کهن الگوهای ازلی.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.