پارلمان اتحادیه اروپا گاز و اتم را به عنوان انرژی‌‌ پاک شناخت
نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا انرژی‌های گازی و اتمی را به عنوان منابع پایدار رده‌‌بندی کردند. کمیسیون اتحادیه اروپا در اوایل ماه فوریه طرح‌هایی برای رده‌بندی این دو نوع انرژی در راستای اهداف اقلیمی ارائه داده بود.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.