ارزیابی سیاست کرونایی در آلمان؛ تأثیر ماسک و توقف فعالیت‌ها
"کمیسیون کارشناسی تصمیمات کرونایی" در آلمان گزارشی را در مورد اثربخشی اقدامات و تصمیم‌های گرفته شده توسط دولتمردان و قانونگذاران ارائه کرده است. کارشناسان معتقدند گزارش ارائه شده پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ گذاشته است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.