هفته هنر و فرهنگ؛ عروسک‌ها جای نومیدان، تنبیه کتاب، موسیقی و تئاتر، چرا که نه؟
هفته‌ای که به یاد خیام نیشابور مزین بود و نیز روزی در آن به موزه‌ها اختصاص داشته، نه اثری از خیام آورد و نه برای موزه‌های رها شده چاره‌ای یافت. خبر از شماری موزه که ویران مانده، رسید. جشنواره کتاب تهران بی‌رونق‌ترین جشن کتاب سال‌ها بود. دختران ورزشکار نومید از محیط ورزشی وطنشان، به دامن کشورهای دیگر پناه بردند و فاش ساختند که هیچ امیدی ندارند که در وطن چیزی تغییر کند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.