معمای بشقاب پرنده در مجلس نمایندگان آمریکا
بحث درباره اشیای ناشناس پرنده به مجلس نمایندگان آمریکا کشیده شده است. معاون اداره امنیتی تفنگداران دریایی آمریکا تایید کرده که توضیح قابل قبولی برای برخی از مشاهدات وجود ندارد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.