موافقت مشروط چین با سفرمیشل باچله به منطقه اویغورها
چین با بازدید میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از منطقه اویغورنشین در سین‌کیانگ موافقت کرد. باچله پس از المپیک پکن اجازه سفر به چین را خواهد داشت. بیش از یک میلیون اویغور در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.