سوءاستفاده راست افراطی آلمان از نارضایتی‌های دوران کرونا
وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن می‌گوید حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان می‌خواهد با به راه انداختن تظاهرات اعتراضی از بحران کرونا برای نفرت‌پراکنی و ترویج خشونت سو‌ءاستفاده کند. او این را خطری آشکار برای دموکراسی دانست.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.