نمایشگاه به راستی «مجازی» کتاب تهران
پدرام سمیعی – این عکس صفحه اول وب‌سایتی است که جای نمایشگاه کتاب را گرفته است. صحنه، مجازی است. جا برای نشر فرهنگ تنگ شده است. صحنه واقعیت دست بنگاه‌های کتاب‌سازی حکومتی است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.