فریدریش مرتس به ریاست حزب دموکرات مسیحی آلمان انتخاب شد
در کنگره مجازی حزب دموکرات مسیحی آلمان فریدریش مرتس ۶۶ ساله در سومین دور رأی‌گیری با ۹۴،۶۲ درصد آرا به ریاست این حزب انتخاب شد. مرتس در دو انتخابات درون حزبی چند سال گذشته در برابر رقبای خود شکست خورده بود.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.