محاکمه حبیب اسیود به اتهام بمب‌گذاری وهمکاری با عربستان
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حبیب اسیود، رهبر پیشین "حرکه النضال" در تهران برگزار شد. او که مهرماه ۱۳۹۹ در ترکیه ربوده و به ایران انتقال یافت از جمله به طراحی و اجرای عملیات‌های بمب‌گذاری در استان خوزستان متهم شده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.