نتایج یک پژوهش: دوز چهارم واکسن دربرابر سویه امیکرون چندان موثر نیست
امیکرون در حال حاضر تبدیل به سویه غالب در بسیاری از کشورها شده است. نتایج پژوهشی که در بیمارستانی در اسرائیل صورت گرفته نشان می‌دهد واحد چهارم واکسن در برابر سویه امیکرون افزایش اندکی در سطح آنتی‌بادی ایجاد می‌کند.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.