هفته هنر و فرهنگ؛ کتاب نخوانی، در وادی حیرانی، با ردیف رو به فروپاشی
هفته ای که بستر خشک زاینده رود صحنه تجمع گروهی از مردم اصفهان شد، درتاریخ شهری که بعد از تهران بزرگترین شهر هواخواه انقلاب ضدسلطنتی بود، ثبت شد. به خصوص کسانی تیر انداختند. اینک خبر می رسد که آب کاشان و یزد هم رو به تمامی رفت. به تعبیری بر مشکلات تحریم و برجام، کرونا و طالبان، گرانی و تورم افزوده شد: آب و زاینده رود.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.