یک هفته با کارگران خوزستان: شانزده تجمع اعتراضی برای مطالبات صنفی
در یک هفته منتهی به سیزدهم آذرماه، شانزده تجمع اعتراضی در استان خوزستان برگزار شد.   مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و کارگران پیمانی و ارکان ثالث صنعت نفت و صنایع وابسته بیشترین تعداد این اعتراضات را به خود اختصاص دادند. تجمعات کارگران فصلی نیشکر هفت تپه کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطالبه بازگشت به ‌کار و عقد قرارداد دائمی خود را به نماز جمعه شوش کشاندند. این...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.