نماینده پارلمان نیوزیلند برای وضع حمل با دوچرخه خود را به بیمارستان رساند
آنه گنتر، نماینده پارلمان بریتانیا با احساس درد و نزدیک شدن زمان زایمان، سوار دوچرخه خود را برای وضع حمل به بیمارستان رساند؛او یک ساعت پس از رسیدن به بیمارستان، فرزند خود را به دنیا آورد. این نماینده ٤١ ساله پارلمان نیوزیلند که متولد آمریکاست یکی از حامیان استفاده از دوچرخه است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )