زندگی در سایه طالبانیسم: قفسه‌های پرکتاب در کتابفروشی‌های بدون مشتری
حسین آتش در گزارشی از کابل به وضعیت چند انتشارات مشهور افغانستان همچون عرفان، سرور سعادت و سعید می‌پردازد. پس از سلطه طالبان کتاب‌ها هنوز در قفسه‌ کتابفروشی‌ها باقی مانده اند اما دیگر مشتری ندارند. بازار نشر خراب است و معیشت کتابفروش‌ها هم.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.